AnneBebeAnneBebeAnneBebe

Regulament Card Fidelitate

Regulamentul oficial al Programului de Fidelizare

Card de fidelitate Anne BebePrin Programul de Fidelizare “Card de fidelitate Anne Bebe” , S.C. Artconfex S.R.L. îşi recompensează clienţii, participanţi la acest program, prin acordarea Cardului, ce oferă un discount de 10% posesorilor prin folosirea sa în magazinele Anne Bebe .

Discountul oferit prin folosirea Cardului Anne Bebe se materializează prin aplicarea unui procent de reducere, respective 10%, la preţul produselor aflate la vânzare în cadrul Magazinelor Participante sau prin acordarea unr beneficii distincte pentru posesorul Cardului Anne Bebe, în condiţiile prevăzute mai jos.

 

 

1. Organizatorul şi Regulamentul Oficial al Programului de Fidelizare

 


1.1. Programul de fidelizare Card Anne Bebe (denumit în continuare “Programul de fidelizare”) este organizat şi desfăşurat de S.C. ARTCONFEX S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, str. Calea Calarasilor nr. 244, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/854/0102200, Cod Unic de Înregistrare 12643450, atribut fiscal R, denumită în continuare ”ARTCONFEX” sau “Organizatorul”.

1.2. Regulamentul Oficial este făcut public, la cerere sau pe site-ul www.AnneBebe.ro & www.CameraBebelusului.ro fiind disponibil în mod gratuit fiecărei persoane interesate. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial.


2. Durata Programului de Fidelizare
2.1. Cardul Anne Bebe are o durată limitată de valabilitate - 10 ani. Utilizatorii Cardului declară că înţeleg şi acceptă dreptul Organizatorului de a întrerupe sau de a înceta oricând Programul de Fidelizare, urmând a comunica decizia sa în acest sens prin telefon, e-mail sau fax.


3. Magazine participante la Programului de Fidelizare
3.1. Programul de fidelizare se desfăşoară în magazinele fizice Anne Bebe si Camera Bebelusului si Annelino.


4. Mecanismul Programului de Fidelizare
4.1 Discounturile oferite: dacă discount-ul Cardului Anne Bebe se suprapune cu alte campanii, promoţii , reduceri de preţ sau programe în derulare ce au ca obiect anumite politici comerciale, inclusiv în cazul unei reduceri de preţuri pentru anumite articole, decisă de Organizator, discountul oferit prin prezentarea Cardului Anne Bebe NU SE VA CUMULA cu celelalte discounturi, clientul urmând a beneficia de discountul CEL MAI MARE (de exemplu, dacă: discountul oferit de Anne Bebe în cadrul unei campanii de reduceri de preţuri este mai mare decât discountul oferit prin Cardul Anne Bebe, posesorului de card i se va acorda discountul din acea campanie, iar daca discount-ul de pe Cardul Anne Bebe este mai mare decât discountul oferit in cadrul unei promotii in magazin, posesorului de card i se va acorda discountul oferit prin Cardul Anne Bebe).


5. Procedura de acordare a Cardului Anne Bebe. Drept de Participare5.1. Cardul Anne Bebe va fi acordat în următoarele condiţii:

După efectuarea achiziţiei unice de minim 1500 lei, participanţii vor primi din partea Organizatoului Regulamentul de participare la Programul de Fidelizare.
După completarea şi depunerea către Organizator a formularului de participare, participanţilor li se va înmâna Cardul Anne Bebe si Regulamentul de Participare, la casa de marcat din incinta magazinului .

Programul de Fidelizare este disponibil tuturor persoanelor fizice având vârsta peste 18 ani, care achiziţionează produse din Magazinele Participante şi care îndeplinesc condiţiile de calificare.


6. Procedura de folosire a Cardului Anne Bebe. Cazuri de anulare a Cardului.6.1. Cardul Anne Bebe va putea fi utilizat în toate Magazinele Participante, pentru produsele comercializate în magazinele respective, în vederea obţinerii discounturilor/beneficiilor aferente.


6.2. Pentru acordarea discounturilor/beneficiilor, Cardul Anne Bebe trebuie prezentat obligatoriu la casa de marcat.


6.3. Cardul Anne Bebe este personal şi netransmisibil.


7. Protectia Datelor cu Caracter Personal7.1. SC ARTCONFEX SRL prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanţi ("Date cu Caracter Personal") în vederea îndeplinirii unor operaţiuni şi scopuri legitime legate în principal de desfăşurarea activitaţilor de marketing şi publicitate specifice derulării activităţii, fiind înregistrată în registrul operatorilor de date cu caracter personal. Datele cu Caracter Personal vor fi colectate şi prelucrate numai în măsura permisă prin Legea nr. 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal şi circulaţia liberă a acestor date.


7.2. Datele ce urmează a fi colectate direct de la participanţi se referă la: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail. Informaţiile vor fi colectate prin mijloace automate sau prin mijloace manuale, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de lege. Informaţiile vor fi folosite în scopul general al realizării operaţiunilor de marketing ale Organizatorului şi, în special, în scopul derulării operaţiunilor de atragere de vizitatori în magazine.


8. Dispozitii finale8.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament Oficial şi condiţiile de utilizare a Cardului, inclusiv de a înceta Programul de Fidelizare, cu informarea corespunzătoare a celor interesaţi potrivit celor de mai sus.


8.2. Vă rugăm să accesaţi periodic site-ul www.AnneBebe.ro & www.CameraBebelusului.ro pentru a fi la curent cu cea mai recentă variantă a Regulamentului Oficial al Programului de Fidelizare.


8.3 Din motive tehnice, momentan puteți folosi cardul de fidelitate doar în magazinele fizice AnneBebe. Deja lucrăm pentru a face posibilă folosirea cardului de fidelitate și pentru comenzi online în viitorul apropiat - mulțumim pentru înțelegere!


LISTA MAGAZINELOR PARTICIPANTE
Anne Bebe - Baneasa Feeria
Anne Bebe – Sun Plaza, parter
Anne Bebe - Unirea Shopping Center, etaj 2
Camera Bebelusului - Unirea Shopping Center, etaj 1 Pacare Supraterana


Showroom Mobilă
Camera Bebelușului
Magazine Haine și Accesorii
AnneBebe Unirea
AnneBebe Băneasa
AnneBebe SunPlaza
Annelino


ORGANIZATOR
S.C. ARTCONFEX S.R.L.

Duminica, Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri, Sambata
Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie
insuficiente produse! Doar [max] disponibile